Niepołomice: Projekt solarny Drukuj
Jednym z elementów "Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla gminy Niepołomice" jest montaż instalacji solarnych w obiektach komunalnych.

Gmina Niepołomice obok Warszawy, Bielska Białej i Łubianki w roku 2009 przystąpiła do Konwentu Burmistrzów Europy biorąc na siebie zobowiązanie polegające na realizacji dyrektywy UE tzw. 3x20 do roku 2020.

Polega to na ograniczeniu zużycia energii konwencjonalnej o 20%, redukcji emisji CO2 o 20% oraz wyprodukowanie energii ze źródeł odnawialnych 20%.

Aby tego dokonać został opracowany "Plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla gminy Niepołomice", który zawiera zadania pozwalające na wywiązanie się z przyjętego zobowiązania.

Jednym z działań jest montaż instalacji solarnych w obiektach komunalnych. W latach 2008 - 2010 gmina zainstalowała 13 instalacji za kwotę 306 533 złote. Instalacje zostały zamontowane w Przedszkolach, Halach Sportowych, Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym oraz Klubie Sportowym.

 

Instalacje te zostały wykonane w całości ze środków budżetowych gminy.

W opracowaniu jest kolejny dokument z zakresu energetyki mianowicie Strategia energetyczna dla gminy do roku 2030.

W przeciągu kilku tygodni rozpocznie się realizacja tzw. projektu solarnego. Celem projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Kłaj na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych” jest spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez:

- sukcesywną redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza,

- wzrost wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii,

- zmniejszenie różnic społeczno gospodarczych pomiędzy Polską, a bardziej zaawansowanymi państwami UE,

- zmniejszenie różnic na obszarze Polski pomiędzy dynamicznie rozwijającymi się regionami, a słabo rozwiniętym obszarem peryferyjnym tzw. obszarem koncentracji geograficznej.

Projekt realizowany jest w ramach Celu 2 Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy zmierzającego do zwiększenia efektywności energetycznej i redukcji emisji w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej.

W ramach projektu realizowane będą działania z zakresu odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Kłaj.

Produkty projektu:

 • powierzchnia w m2 zainstalowanych kolektorów słonecznych – 19 106,1 m2
 • liczba zainstalowanych układów fotowoltaicznych (m2) – 2 700
 • liczba zainstalowanych pomp ciepła (szt.) – 4
 • liczba konferencji promocyjnych - 2
 • liczba przeprowadzonych kampanii szkoleniowych – 1
  • liczba kampanii promocyjnych i informacyjnych – 1
  • liczba osób, w tym dzieci uczestniczących w szkoleniach – 1 400
  • liczba wydrukowanych materiałów promocyjnych (plakaty, broszury, ogłoszenia prasowe) – 3 524

 

 • Redukcja emisji szkodliwych produktów spalania o następujące wartości:
  • § CO2   – 3 305 [ton/rok],
  • § CO   – 55 505 [kg/rok],
  • § SO2 – 15 778 [kg/rok],
  • § NOx 1 783 [kg/rok],
  • § Pył zawieszony – 49 206 [kg/rok],
  • Redukcja wykorzystania paliw kopalnych – 1 797 [ton/rok]
  • Oszczędność energii – 47 281, 71 GJ/rok
   • Liczba obiektów publicznych z zainstalowanymi kolektorami – 26
   • Liczba obiektów publicznych z zainstalowanymi układami fotowoltaicznymi – 2
   • Liczba obiektów publicznych z zainstalowanymi pompami ciepła – 4
   • Liczba gospodarstw domowych z zainstalowanymi OZE – 3 841
   • Liczba przeszkolonych osób, w tym niepełnosprawnych – 1 400
   • Liczba uczestników konferencji – 200
   • Liczba wydrukowanych materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe) – 3 524

    Szwajcarsko Polski Program Współpracy – 60% wartości projektu – co stanowi kwotę 14 539 822 CHF;

    Wkład własny z budżetów Gminy Niepołomice, Wieliczka, Skawina, Kłaj – 40% wartości projektu - co stanowi kwotę 9 693 214 CHF.
 

Wyszukiwarka

LogowaniePatroni medialni

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości